top of page
odd-nybg-00.jpg
nybg-sg.jpg
odd-ggu1.jpg
ggu.png
odd-vpp.jpg
VPP-MarkKnopfler.jpg

Pregledno do zadnjega evra

Osnovni mesečni stroški

oddajanja programa

300 € :: Najem 64 "Capacity Units" Mux R3 [RTVS].

 160 € :: Amortizacija aparatur [od prosinca 2024].

 100 € :: Uporabnina glasbenega arhiva.

  25 € :: T-2, pošiljanje signala k ponudniku.

   15 € :: Avtorske pravice - SAZAS [2023].

    0 € :: Izvajalske pravice - IPF [še ni pogodbe].

Moje delo v seštevku stroškov ni [in ne bo] vrednoteno.

maska-3.png

Poročilo o stroških oddajanja in

o prostovoljnih prispevkih

od 26.11.2022, do 30.4.2024

 

V sedemnajstih mesecih so znašali osnovni stroški programske produkcije (najem CU-jev, internetne povezave in uporabnina glasbenega arhiva) skupaj 7.500 €.

S prostovoljnimi prispevki ste, s skupno 5.365 €, posamezniki in nekatera podjetja, pokrili 74,61 % tega zneska.

Na tej povezavi lahko preberete imena vseh donatorjev v tem času. Veliko imen....

Posamezne donacije so znašale od 1 - 340 €, povprečna višina prostovoljnih prispevkov je bila pa v tem času 16,83 €.

Obstajajo donatorji, ki so nakazali prispevek vsak mesec, obstajajo donatorji, ki so v tem času nakazali svoj prispevek, na primer "samo" trikrat, vendar takrat zelo veliko, obstajajo donatorji, ki so nakazali enkrat 1 €.... Vsem se iskreno zahvaljujem in prepričan sem, da so jim hvaležni tudi poslušalci, ki se še niso opogumili z donacijam, saj imajo oni od programa ravno toliko, kot donatorji.

Kako naprej?

Od začetka leta 2024 je bilo v osnovne stroške potrebno prišteti tudi petletno amortizacija tehničnih sredstev - aparatur, potrebnih za produkcijo, vrednih 10.200 €.

Avtorske pravice se SAZAS-u, se v skladu s pogodbo, plačuje v prvi polovici leta za preteklo leto. Za leto 2023 je račun poravnan.

Z IPF-om (izvajalske pravice), smo v paketu s skoraj vsemi slovenskimi zasebnimi radijskimi postajami, v sporu in ko se bo na sodiščih odločilo, kako in kaj, bo potrebno ravnati v skladu s tem.

Mojega dela, katerega rezultat je vse, kar v programu slišite, seveda ne prištevam med osnovne stroške radijske produkcije na Retro radiu.

Z nekaj spretnosti, znanja, dela in sreče, bom v letu 2024 pridobil dovoljenje za oddajanje po vsej Sloveniji, kar bo krepko zvišalo stroške oddajanja (predvidoma za 1.300 €. Takrat bo zelo verjetno potrebno uvesti inovativno obliko financiranja programa, ki še vedno ne bo vseboval nadležnega klasičnega oglaševanja. O vsem boste seveda obveščeni pravočasno.

alojzijs
valentinlikosar

HVALA vam, da me prijazno in naklonjeno finančno razbremenjujete!

Donatorje vedno znova vabim k sodelovanju: postanite soustvarjalci programa: kdaj pa kdaj kaj predlagajte, ali posredujte pripombe, postanite Gostujoči glasbeni urednik!

Pišite mi na e-naslov: sg@retro.sg.

Ker glasba pozna meje!

Veliki Traven 2024

Skupaj osnovni stroški oddajanja :: 600 €.

Prispevki do 15:30, 21.5.2024 :: 190 € (31,67 %).

Donatorji:

Martin Jager, Mojca D., Tine Založnik, Stane Straus, Peter Suhadolnik, Aleša Drofenik G., Bruno Hrovat, Špela Pogačnik Nose, Igor Straus, Barbara Strojan, Valentin Likosar, Lana Pavlovič ....

DONACIJE DO ZDAJ

divider.png

Retro radio je vpisan v RAZVID MEDIJEV na MK pod zaporedno številko 2033.

Na DAB+ R3, oddaja od 26.11.2022.

_pokritost copy.png

Seznami

predvajane glasbe

maska-2.png
2024-01.png
2024-02.png
2024-03.png
2024-04.png
2024-05.png
2024-06.png
2024-07.png
2024-08.png
2024-09.png
2024-10.png
2024-11.png
2024-12.png
maska-2.png
2023-01.png
2023-02.png
2023-03.png
2023-04.png
2023-05.png
2023-06.png
2023-07.png
2023-08.png
2023-09.png
2023-10.png
2022-11.png
2022-12.png
2022-11.png
2022-12.png
_mail-0.png

Glasba iz časov, ko so jo ustvarjali Glasbeniki.

nybg-4.png
bottom of page