top of page

Prostovoljni prispevki

od 1.1.2024

Rožnik 2024

Najem "Capacity Units" - Mux R3 (300 €).

Amortizacja aparatur (160 €)

Uporabnina glasbenega arhiva (100 €).

Internetne povezave (25 €).

Avtorske pravice - SAZAS 2023 (15 €)

Skupaj :: 600 €. Seštevek prispevkov :: 387 € (64,50 %).

Donatorji v Rožniku 2024:

Stane Straus, Aleša Drofenik G., Aleksander Stojanovič, Mihael Kodrič, Tine Založnik, Peter Suhadolnik, Teddy Lah, Barbara Strojan, Metka Žagar Javornik, Andrej Jesenovec, Valentin Likosar, Špela Pogačnik Nose, Lana Pavlovič, Katarina Lapan, Marko Puc, Robert G., Aleš Porenta.

Veliki Traven 2024

Najem "Capacity Units" - Mux R3 (300 €).

Amortizacja aparatur (160 €)

Uporabnina glasbenega arhiva (100 €).

Internetne povezave (25 €).

Avtorske pravice - SAZAS 2023 (15 €)

Skupaj :: 600 €. Seštevek prispevkov :: 216 € (36,00 %).

Donatorji v Velikem Travnu 2024: Martin Jager, Mojca D., Tine Založnik, Stane Straus, Peter Suhadolnik, Aleša Drofenik G., Bruno Hrovat, Špela Pogačnik Nose, Igor Straus, Barbara Strojan, Valentin Likosar, Lana Pavlovič, Marko Puc, Katarina Lapan, Sergej K.

Mali Traven 2024

Najem "Capacity Units" - Mux R3 (300 €).

Amortizacja aparatur (160 €)

Uporabnina glasbenega arhiva (100 €).

Internetne povezave (25 €).

Avtorske pravice - SAZAS 2023 (15 €)

Skupaj :: 600 €. Seštevek prispevkov :: 198 € (33,00 %).

Donatorji v Malem Travnu 2024: Stane Straus, Peter Suhadolnik, Marinka Škrbec, Tine Založnik, Špela Pogačnik Nose, R. Tepina, Gal Hartman, Barbara Strojan, Regina Šerbel, Lana Pavlovič, Valentin Likosar, Teodor Lah, Valentin Janša, Marko Puc, Katarina Lapan.

Sušec 2024

Najem "Capacity Units" - Mux R3 (300 €).

Amortizacja aparatur (160 €)

Uporabnina glasbenega arhiva (120 €).

Internetne povezave (20 €).

Skupaj :: 600 €. Seštevek prispevkov :: 320 € (53,33 %).

Donatorji v Svečanu 2024: Tine Založnik, Klemen Škrlj, Nina G., Stane Straus, Gaja R., Tomaž P., Gorazd Bradač, Barbara Strojan, Valentin Likosar, Lana Pavlovič, Marko Puc, Katarina Lapan, Meta Maček, Andrej J.

Svečan 2024

Najem "Capacity Units" - Mux R3 (300 €).

Amortizacja aparatur (160 €)

Uporabnina glasbenega arhiva (120 €).

Internetne povezave (20 €).

Skupaj :: 600 €. Seštevek prispevkov :: 228 € (38,00 %).

Donatorji v Svečanu 2024: Tine Založnik, Matija Bezek, Damijan Savernik, Sandi Kodrič, Alenka Kreševič Skela, Blaž Babnik, Teodor Lah, Valentin J., Sergej K., Klemen Škrlj, Valentin Likosar, Janez Dolinšek, Matjaž Podlogar, Lana Pavlovič, Zlatko S., Rok V., Katarina Lapan, Marko Puc, Edvard Reven, Primož P.

Prosinec 2024

Najem "Capacity Units" - Mux R3 (300 €).

Amortizacja aparatur (160 €)

Uporabnina glasbenega arhiva (120 €).

Internetne povezave (20 €).

Skupaj :: 600 €. Seštevek prispevkov :: 332 € (55,33 %).

DONATORJI v Prosincu 2024: Igor Bizjak, Dušan Čahuk, David Senica, Milojka Posavec Tršan, Tine Založnik, Matej Lombar, Blaž Babnik, Alojzij S., Stane Straus, Silvo Jurkošek, Lana Pavlovič, Valentin Likosar, Katarina Lapan, Marko Puc, Lovrenc P., Edvard Reven, Marinka Škrbec, Mojca Povalej.

50 največjih donatorjev

tabela.png

Prostovoljni prispevki

od 26.11.2022 do 31.12.2023

Gruden 2023

Najem 64 "Capacity Units" ponudniku Mux R3 (320 €).

Optika T-2, pošiljanje signala k ponudniku (20 €).

Uporabnina glasbenega arhiva (120 €).

Skupaj :: 460 €. Seštevek prispevkov :: 460 € (100,00 %).

DONATORJI v Grudnu 2023: Miro Geč, Nina Gašperlin, Peter Suhadolnik, Polonca Avguštin, Tine Založnik, Valentin Janša, Igor Štraus, Mitja Žakelj, Blaž Babnik, Teodor Lah, Gal Hartman, Valentin Likosar, (anonimni), Matevž Pesek, Andrej Krupenko, Franc Pungerčič, Teja Štrus, Lana Pavlovič, Branislav Zombra, Špela Pogačnik Nose, Franc Trtnik, Aleksander Učakar, Katarina Lapan, Marko Puc, Edvard Reven, Silvester Ž., Lado Kordiš.

Listopad 2023

Najem 64 "Capacity Units" ponudniku Mux R3 (320 €) *.

Optika T-2, pošiljanje signala k ponudniku (20 €) **.

Uporabnina glasbenega arhiva (120 €).

Skupaj :: 460 €. Seštevek prispevkov :: 460 € (100,00 %).

DONATORJI v Listopadu 2023: Stane Straus, (anonimni), Tine Založnik, Blaž Babnik, Gal Hartman, Nina Gašperlin, Valentin Likosar, Lana Pavlovič, Natalija Pavlič, Igor Straus, Katarina Lapan, Marko Puc, Erik Cuder, (anonimni).

---- ---- ---- ----

* Retroaktivna podražitev od 1.7.2023, s stran RTV Slovenija.

Cena najema vsebuje aktualno ceno (290 €) in poračun za julij, avgust ter september po 20 €.

** Ugodnejša cena paketa prenosa podatkov.

---- ---- ---- ----

Vinotok 2023

Najem 64 "Capacity Units" ponudniku Mux R3 (256 €).

Optika T-2, pošiljanje signala k ponudniku (24 €).

Uporabnina glasbenega arhiva (120 €)

Skupaj  :: 400 €. Seštevek prispevkov :: 2240 € (60,00%).

DONATORJI v Vinotoku 2023: Tine Založnik, Igor Štraus, Lojze Podgoršek, Blaž Babnik, Rok Drobun, Luka Petrič, Valentin Likosar, Gal Hartman, (anonimni), Katarina Lapan, Marko Puc, Edvard Reven.

Kimavec 2023

Najem 64 "Capacity Units" ponudniku Mux R3 (256 €).

Optika T-2, pošiljanje signala k ponudniku (24 €).

Uporabnina glasbenega arhiva (120 €)

Skupaj :: 400,00 €. Seštevek prispevkov :: 400 € (100,00 %).

Presežek prispevkov za kimavec, je prenešen v seštevek prispevkov za Veliki Srpan!  

DONATORJI v Kimavcu 2023: Primož Volčič, Tine Založnik, Špela Pogačnik Nose, Blaž Babnik, (anonimni), Andrej Jesenovec, Meta Maček, Valentin Likosar, Marjan Novak, Maja Višnikar, Katarina Lapan, Marko Puc, Edvard Reven, Teodor Lah, Simon Florjan.

Veliki Srpan 2023

Najem 64 "Capacity Units" ponudniku Mux R3 (256 €).

Optika T-2, pošiljanje signala k ponudniku (24 €).

Uporabnina glasbenega arhiva (120 €)

Skupaj :: 400,00 €. Seštevek prispevkov :: 147 € (36,75 %)

+ 91 € (prenos iz Kimavca): 238 € (59,50 %).

DONATORJI v Velikem Srpanu 2023: Janez Dolinšek, Tine Založnik, Blaž Babnik, Valentin Likosar, Rok Korez, Mark Češnovar, Mihael Simić, Teja Štrus, Katarina Lapan, Marko Puc, Edvard Reven, Marinka Škrbec.

Mali Srpan 2023

Najem 64 "Capacity Units" ponudniku Mux R3 (256 €).

Optika T-2, pošiljanje signala k ponudniku (24 €).

Uporabnina glasbenega arhiva (120 €)

Skupaj :: 400 €. Seštevek prispevkov :: 303 € (75,75 %).

DONATORJI v Malem Srpanu 2023: Primož Jarec, Matjaž Ferjan, Igor Kuštrin, Tine Založnik, Blaž Babnik, (anonimni), dr. Bruno Sekulič, Primož Pintar, Valentin Likosar, Gal Hartman, Marko Puc, Katarina Lapan, Špela Pogačnik Nose, Edvard Reven, Stane Straus, Andrej Jesenovec.

---- ---- ---- ----

V nadaljevanju, od 1. malega srpana:

navzdol zaokrožene vrednosti stroškov, brez davka na dodano vrednost.

---- ---- ---- ----

Rožnik 2023

Najem 64 "Capacity Units" ponudniku Mux R3 (339,65 €).

Optika T-2, pošiljanje signala k ponudniku (29,99 €).

Skupaj :: 369,64 €. Seštevek prispevkov :: 142,23 €.

DONATORJI v Rožniku 2023:

Nadja Mavri, Simon Batistič, Janez Dolinšek, Miro Geč, Aleksander Stojanovič, (anonimni), Tine Založnik, Rok Korez, Blaž Babnik, Valentin Likosar, Valentin Janša, Gal Hartman, Marko Puc, Katarina Lapan, Edvard Reven.

Veliki Traven 2023

Najem 64 "Capacity Units" ponudniku Mux R3

Optika T-2, pošiljanje signala k ponudniku.

SAZAS avtorski honorarji za leto 2022.

Skupaj :: 369,64 €. Seštevek prispevkov :: 168,90 €

DONATORJI v Velikem travnu 2023:

Nikolaja Valjavec, (anonimni), Tine Založnik, Primož Javornik, Stanislav Tychinkin, Blaž Babnik, Janez Dolinšek, Valentin Likosar, Stane Štravs, Martin Maček, Valentin Janša, Mark Črešnovar, Katarina Lapan, Marko Puc, Edvard Reven, Teodor Lah, Špela Pogačnik Nose.

Mali Traven 2023

Najem 64 "Capacity Units" ponudniku Mux R3

Optika T-2, pošiljanje signala k ponudniku.

Skupaj :: 369,64 €. Seštevek prispevkov :: 345,39 €

DONATORJI v Malem Travnu 2023: Eva Kelih (del prispevka, prenešen iz sušca), Josip Šušteršič, Nadja Mavri, Peter Suhadolnik, Tine Založnik, Andrej Jesenovec, Blaž Babnik, Nataša Djuzić Kunej, Tomaž Harle, Sebastijan Milutinović, Gal Hartman, Janez Dolinšek, Valentin Likosar, Franci Retar, Milan Kuder, Jernej Vesel, Špela Pogačnik Nose, Igor Kuštrin, Franc Pungerčič, Katarina Lapan, Marko Puc, Matjaž Bevc, Lado Kordiš, Edvard Reven.

Sušec 2023

Najem 64 "Capacity Units" ponudniku Mux R3

Skupaj :: 339,65 €. Seštevek prispevkov :: 339,65 €

DONATORJI v Sušcu 2023: (Anonimni), Igor Štraus, Valentin Grohar, Sebastijan Milutinović, Tine Založnik, Štefan Kuplen, Franci Retar, (Anonimni), Janko Strojan, Igor Kuštrin, Aleksander Stojanovič, Andrej Jesenovec, Rok Korez, Dejan Reichmann, Mark Češnovar, Marko Puc, Katarina Lapan, Edvard Reven, Eva Kelih (del prispevka).

Svečan 2023

Najem 64 "Capacity Units" ponudniku Mux R3

Skupaj :: 339,65 €. Seštevek prispevkov :: 339,65 €

DONATORJI v Svečanu 2023: Bojan Regouc, Primož Javornik, Sebastijan Milutinović, Igor Štraus, Valentin Grohar, Aleksander Učakar, Franci Retar, David Senica, Matjaž Ferjan, Nadja Mavri, Tine Založnik, Simon Batistič, Matevž pesel, Igor Kuštrin, Iztok Kovač, (anonimni), Andrej Jesenovec, Igor Bizjak, Stane Štravs, Tadej Marolt, Gal Hartman, Mark Češnovar, Dušan Hvalica, Marko Puc, Edvard Reven, (anonimni).

 

Prosinec 2023

Najem 64 "Capacity Units" ponudniku Mux R3

Skupaj :: 339,65 €. Seštevek prispevkov 339,65 €

DONATORJI v Prosincu 2023: Tine Založnik, (anonimni), Andrej Jesenovec, Nikolaja Valjavec, Matjaž Nabergoj, Sebastijan Milutinović, Janez Dimnik, Jošt Jug, Igor Štraus, Nadja Mavri, Mihael Furlan, Andrej Krupenko, Lovro Košmerl, Franc Pungerčič, Augustina Fernandes, Edvard Reven, Teodor Lah, Franci Retar, Teja Štrus, Tadej Marolt, Marko Puc, (anonimni).

Gruden 2022

Najem 64 "Capacity Units" ponudniku Mux R3

Skupaj :: 447,40 €. Seštevek prispevkov 447,40 €

DONATORJI v Grudnu 2022: Miro Geč, BAJT d.o.o., Simon Batistič, Peter Marinšek, Tine Založnik, Jurij Rodman, (anonimni), Bojan Regouc, Andrej Jesenovec, Stane Štravs, David Senica, Milan Kuder, Primož Javornik, Dominik Mikuž, Mojca Povalej, Mitja Žakelj, Matjaž Bevc, Borut Kukovec, Henrik Udovč, Marko Puc, Franc Trtnik, Lado Kordiš, Kajetan Bajt, Lado Kordiš.

_mail-0.png

Glasba iz časov, ko so jo ustvarjali Glasbeniki.

right-arrow-23.gif
nybg-4.png

Retro radio

right-arrow-23.gif
položnica-2024.png
bottom of page