top of page

Pregledno do zadnjega cenTA

Kimavec 2023

Najem 64 "Capacity Units" ponudniku Mux R3 (256 €).

Optika T-2, pošiljanje signala k ponudniku (24 €).

Uporabnina glasbenega arhiva (120 €)

Skupaj :: 400,00 €Seštevek prispevkov 24.9.2023 :: 400 € (100,00 %).

Presežek prispevkov za kimavec, je prenešen v seštevek prispevkov za Veliki Srpan!  

DONATORJI v Kimavcu 2023:

Primož Volčič, Tine Založnik, Špela Pogačnik Nose, Blaž Babnik, (anonimni), Andrej Jesenovec, Meta Maček, Valentin Likosar, Marjan Novak, Maja Višnikar ....

Ker vedno več donatorjev nakazuje svoje prispevke na objavljeni TRR, ostajam brez vaših e-naslovov in vam, kljub želji, da bi vam poslal zahvale, lahko izrazim hvaležnost le tukaj na tak način:

HVALA vam, da me prijazno in naklonjeno finančno razbremenjujete!

Vedno znova vas vabim k sodelovanju: postanite GOSTUJOČI GLASBENI UREDNIKI, kdaj pa kdaj pa tudi kaj predlagajte, ali posredujte pripombe!

Osnovni stroški oddajanja programa brez DDV

265,00 € :: Najem 64 "Capacity Units" ponudniku Mux R3.

 24,00 € :: Optika T-2, pošiljanje signala k ponudniku.

120,00 € :: Uporabnina glasbenega arhiva.

  0,00 € :: Amortizacija aparatur [od prosinca 2024].

  0,00 € :: Moje delo [vse, kar je treba postoriti].

  0,00 € :: Avtorske in izvajalske pravice:

SAZAS: za leto 2022 ni bilo plačila, IPF: še ni pogodbe.

Seznami predvajane glasbe
2022-11.png
2022-12.png
2023-01.png
2023-02.png
2023-03.png
2023-04.png
2023-05.png
2023-06.png
2023-07.png
2023-08.png
2023-09.png
2023-10.png
2022-11.png
2022-12.png

Veliki Srpan 2023

Najem 64 "Capacity Units" ponudniku Mux R3 (256 €).

Optika T-2, pošiljanje signala k ponudniku (24 €).

Uporabnina glasbenega arhiva (120 €)

Skupaj :: 400,00 €Seštevek prispevkov 31.8.2023 :: 147 € (36,75 %)

+ 42 € (prenos iz Kimavca): 189 € (47,25 %)

DONATORJI v Velikem Srpanu 2023 (mesečna nakazila - pretežno PayPal, samodejno):

Janez Dolinšek, Tine Založnik, Blaž Babnik, Valentin Likosar, Rok Korez, Mark Češnovar, Mihael Simić, Teja Štrus, Katarina Lapan, Marko Puc, Edvard Reven, Marinka Škrbec in Marjan Novak, Maja Višnikar (prenos iz Kimavca).

---- ---- ---- ----

Mali Srpan 2023

Najem 64 "Capacity Units" ponudniku Mux R3 (256 €).

Optika T-2, pošiljanje signala k ponudniku (24 €).

Uporabnina glasbenega arhiva (120 €)

Skupaj :: 400 €Seštevek prispevkov :: 303 € (75,75 %).

DONATORJI v Malem Srpanu 2023:

Primož Jarec, Matjaž Ferjan, Igor Kuštrin, Tine Založnik, Blaž Babnik, (anonimni), dr. Bruno Sekulič, Primož Pintar, Valentin Likosar, Gal Hartman, Marko Puc, Katarina Lapan, Špela Pogačnik Nose, Edvard Reven, Stane Straus, Andrej Jesenovec.

---- ---- ---- ----

V nadaljevanju, od 1. malega srpana:

navzdol zaokrožene vrednosti stroškov, brez davka na dodano vrednost.

---- ---- ---- ----

Rožnik 2023

Najem 64 "Capacity Units" ponudniku Mux R3 (339,65 €).

Optika T-2, pošiljanje signala k ponudniku (29,99 €).

Skupaj :: 369,64 €Seštevek prispevkov :: 142,23 €.

DONATORJI v Rožniku 2023:

Nadja Mavri, Simon Batistič, Janez Dolinšek, Miro Geč, Aleksander Stojanovič, (anonimni), Tine Založnik, Rok Korez, Blaž Babnik, Valentin Likosar, Valentin Janša, Gal Hartman, Marko Puc, Katarina Lapan, Edvard Reven.

---- ---- ---- ----

Veliki Traven 2023

Najem 64 "Capacity Units" ponudniku Mux R3

Optika T-2, pošiljanje signala k ponudniku.

SAZAS avtorski honorarji za leto 2022.

Skupaj :: 369,64 €Seštevek prispevkov :: 168,90 €

DONATORJI v Velikem travnu 2023:

Nikolaja Valjavec, (anonimni), Tine Založnik, Primož Javornik, Stanislav Tychinkin, Blaž Babnik, Janez Dolinšek, Valentin Likosar, Stane Štravs, Martin Maček, Valentin Janša, Mark Črešnovar, Katarina Lapan, Marko Puc, Edvard Reven, Teodor Lah, Špela Pogačnik Nose.

---- ---- ---- ----

Mali Traven 2023

Najem 64 "Capacity Units" ponudniku Mux R3

Optika T-2, pošiljanje signala k ponudniku.

Skupaj :: 369,64 €Seštevek prispevkov :: 345,39 €

DONATORJI v Malem Travnu 2023: Eva Kelih (del prispevka, prenešen iz sušca), Josip Šušteršič, Nadja Mavri, Peter Suhadolnik, Tine Založnik, Andrej Jesenovec, Blaž Babnik, Nataša Djuzić Kunej, Tomaž Harle, Sebastijan Milutinović, Gal Hartman, Janez Dolinšek, Valentin Likosar, Franci Retar, Milan Kuder, Jernej Vesel, Špela Pogačnik Nose, Igor Kuštrin, Franc Pungerčič, Katarina Lapan, Marko Puc, Matjaž Bevc, Lado Kordiš, Edvard Reven.

---- ---- ---- ----

Sušec 2023

Najem 64 "Capacity Units" ponudniku Mux R3

Skupaj :: 339,65 €. Seštevek prispevkov :: 339,65 €

DONATORJI v Sušcu 2023: (Anonimni), Igor Štraus, Valentin Grohar, Sebastijan Milutinović, Tine Založnik, Štefan Kuplen, Franci Retar, (Anonimni), Janko Strojan, Igor Kuštrin, Aleksander Stojanovič, Andrej Jesenovec, Rok Korez, Dejan Reichmann, Mark Češnovar, Marko Puc, Katarina Lapan, Edvard Reven, Eva Kelih (del prispevka).

---- ---- ---- ----

Svečan 2023

Najem 64 "Capacity Units" ponudniku Mux R3

Skupaj :: 339,65 €. Seštevek prispevkov :: 339,65 €

DONATORJI v Svečanu 2023: Bojan Regouc, Primož Javornik, Sebastijan Milutinović, Igor Štraus, Valentin Grohar, Aleksander Učakar, Franci Retar, David Senica, Matjaž Ferjan, Nadja Mavri, Tine Založnik, Simon Batistič, Matevž pesel, Igor Kuštrin, Iztok Kovač, (anonimni), Andrej Jesenovec, Igor Bizjak, Stane Štravs, Tadej Marolt, Gal Hartman, Mark Češnovar, Dušan Hvalica, Marko Puc, Edvard Reven, (anonimni).

---- ---- ---- ----

Prosinec 2023

Najem 64 "Capacity Units" ponudniku Mux R3

Skupaj :: 339,65 €. Seštevek prispevkov 339,65 €

DONATORJI v Prosincu 2023: Tine Založnik, (anonimni), Andrej Jesenovec, Nikolaja Valjavec, Matjaž Nabergoj, Sebastijan Milutinović, Janez Dimnik, Jošt Jug, Igor Štraus, Nadja Mavri, Mihael Furlan, Andrej Krupenko, Lovro Košmerl, Franc Pungerčič, Augustina Fernandes, Edvard Reven, Teodor Lah, Franci Retar, Teja Štrus, Tadej Marolt, Marko Puc, (anonimni).

---- ---- ---- ----

Gruden 2022

Najem 64 "Capacity Units" ponudniku Mux R3

Skupaj :: 447,40 €. Seštevek prispevkov 447,40 €

DONATORJI v Grudnu 2022: Miro Geč, BAJT d.o.o., Simon Batistič, Peter Marinšek, Tine Založnik, Jurij Rodman, (anonimni), Bojan Regouc, Andrej Jesenovec, Stane Štravs, David Senica, Milan Kuder, Primož Javornik, Dominik Mikuž, Mojca Povalej, Mitja Žakelj, Matjaž Bevc, Borut Kukovec, Henrik Udovč, Marko Puc, Franc Trtnik, Lado Kordiš, Kajetan Bajt, (anonimni).

_mail-0.png
bottom of page